ചത്തുപോയ ഒരു പശുവും ഗോമാതാവും!

50.00

സനൽ ഇടമറുക്
ചത്തുപോയ പശുവിന്റെ തോലുരിക്കൽ തൊഴിലാക്കി ഏതാനും ദലിത് യുവാക്കളെ ഹരിയാനയിലെ ജജ്ജാറിൽ അക്രമാസക്തമായ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കൊന്നൊടുക്കിയത് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച സംഭവമാണ്. ജജ്ജാറിലെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവിടെച്ചെന്ന് നേരിട്ടു പഠിച്ച് സനൽ ഇടമറുക് എഴുതിയ ലേഖനം സമകാലിക ഭാരതീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ചിത്രമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഗോമാതാവിനെ മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രീയ കശാപ്പിനു തയ്യാറെടുക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഇതേ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം ദൃശ്യമാക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചത്തുപോയ ഒരു പശുവും ഗോമാതാവും!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *