ശബരിമല ദർശനം: സർക്കാർ നിലപാട് ആത്മഹത്യാപരം – കേരള യുക്തിവാദി സംഘം

കേരള യുക്തിവാദി സംഘം
കോവിഡ് വ്യാപനം പരമകാഷ്ഠയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതു പരിഗണിക്കാതെ ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ഭക്തി കൊണ്ടുകോവിഡിനെ നേരിടാനാവില്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും ജനങ്ങളെ ശബരിമലയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ സ്ക്കൂളുകളും തിയറ്ററുകളുമടക്കം പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ ഏഴുമാസമായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്. ജനങ്ങൾക്കു മേൽ 144 നടപ്പാക്കി ഭക്തിക്കച്ചവടത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ആരെ സുഖിപ്പിക്കാനാണ്. ഒരു പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഇക്കാര്യം ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പാക്കുന്നത് കോ വിഡ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമാക്കും.ഡൊണാൾസ്ട്രമ്പിനോട് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത്- ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. രോഗ പ്രതിരോധത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മഹത്യാപരമായ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
അഡ്വ.കെ.എൻ.അനിൽ കുമാർ
(പ്രസിഡന്റ്)
അഡ്വ.രാജഗോപാൽ വാകത്താനം (ജന. സെക്രട്ടറി)
കേരള യുക്തിവാദി സംഘം
സംസ്ഥാന സമിതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *