ഹിന്ദു താലിബാനിസത്തെ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളയുക : കേരള യുക്തിവാദി സംഘം

*ഹിന്ദു താലിബാനിസത്തെ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളയുക* :
_കേരള യുക്തിവാദി സംഘം_.

കാലടിയിലെ “സിനിമാ പള്ളി” പൊളിക്കൽ ഒരു സാധാരണ അക്രമസംഭവമാക്കി കേസെടുക്കുന്നതു കൊണ്ടു തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല. തങ്ങൾ ആലോചിച്ച തീരുമാനിച്ചു ചെയ്തതാണെന്നു ഭീകര സംഘടന നേതാവ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ധ്വംസനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവർ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് ധിക്കാരം തന്നെയാണ്. സംഘടനയുടെ പേര് എന്തായാലും ഹിന്ദു താലിബാനിസമാണ് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദുരിതമയമായകോവിഡ് കാലത്തു ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനവും ചെയ്യാത്ത ഭീകരവാദികൾ മതവികാരമുണർത്തി മുതലെടുപ്പ് നടത്തിയ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ സിനിമാ തമ്പുരാക്കൻമാർ പോലും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല എന്നത് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മഹാമാരിക്കെതിരെ പാട്ടകൊട്ടാനും തിരികൊളുത്താനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാമായണം സീരിയൽ പ്രക്ഷേപിച്ച് സംഘി രാഷ്ട്രീയത്തെ ഊതി പെരുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ കേരളീയ പ്രതികരണമാണ് ഈ “പള്ളി ജിഹാദ്”. ഈ മതവൈറസുകൾ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ വിനാശമാണ്. തുടക്കത്തിലേ അതിനെ വേരോടെ പിഴുതുകളയണം. മതം ഒരു അനാവശ്യ ഘടകമാണെന്ന് കോവിഡ് കാലം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദൂരവ്യാപക ഫലമുളവാക്കുന്ന ഹിന്ദു താലിബാനിസത്തെ ദേശീയ ദുരന്തമായിക്കണ്ട് കടുത്ത നടപടികളെടുക്കണം.
Adv. K.N അനിൽകുമാർ
പ്രസിഡൻ്റ്
98461 26080
Adv. രാജഗോപാൽ വാകത്താനം
ജനറൽ സെക്രട്ടറി
94479 73962

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *