വോട്ടു ബാങ്ക് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തിയുള്ള നവോത്ഥാനത്തിന് യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

വോട്ടു ബാങ്ക് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തിയുള്ള നവോത്ഥാനത്തിന് യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും മിശ്രവിവാഹങ്ങളിലൂടെ കടുംബത്തെ മതേതരമാക്കുവാനുള്ള സഹോദരന്റെ നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾക്കാണ് സമൂഹത്തെ മതനിരപേക്ഷമാക്കാൻ കഴിയുക എന്നും പറവൂർ മനയ്ക്ക പടിയിൽ കേരള യുക്തിവാദി സംഘവും ലാലു സ്മാരക വായനശാലയും സംഘടിപ്പിച്ച സഹോദരൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരള യുക്തിവാദി സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ കെ.എൻ.അനിൽകുമാർ ആ മുഖപ്രഭാഷണവും, കേരള മിശ്രവിവാഹവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.ഇ.സുധാകരൻ “നവോത്ഥാനം സഹോദരനു ശേഷം ” എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണവും , എം കെ . സീരി സഹോദരൻ അനുസ്മരണവും നടത്തി . ലാലു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് ബിജുകുമാർ അദ്ധ്യക്ഷനായി. എഴുപുന്ന ഗോപിനാഥ്, കെ പി തങ്കപ്പൻ, കുഷുംസുലാൽ , ചെറായി ടി.എസ്.സുരേന്ദ്രൻ, ജോൺ കാരോട്ടുപുര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *