ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായാൽ ബുദ്ധിജീവികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് കർണാടകയിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ

താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായാൽ ബുദ്ധിജീവികളെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാൻ ഉത്തരവിടുമെന്ന് കർണാടക വിജയപുരയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്‌നൽ. ബുദ്ധിജീവികൾ രാജ്യത്തിനു വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നതെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *