രാമനും കൃഷ്ണനും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ

50.00

ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ
രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഇതിഹാസമാണെന്നു ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതിൽ ദൈവം രാമനും രണ്ടാമത്തേതിലേത് കൃഷ്ണനുമത്രെ. ആര്യന്മാരുടെ തന്നെ കൃതികളിൽ നിന്നും അനിഷേധ്യമായ തെളിവുകൾ സമൃദ്ധമായി ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളെയും തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. ബുദ്ധനു ശേഷം ഭാരതത്തിൽ സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ ഇത്രയധികം കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയ മറ്റൊരാൾ ഇല്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഹൈന്ദവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകം ചുട്ടെരിച്ചു കൊണ്ട് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാമനും കൃഷ്ണനും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *