.യുക്തിരേഖ [ആയുഷ്‌ക്കാലം]

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

2,000.00

യുക്തിരേഖ മുടങ്ങാതെ ആയുഷ്‌ക്കാലം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വരിസംഖ്യ അടച്ച് വരിക്കാരാകുക. ആദ്യലക്കം കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ വിപിപിയായി വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മണി ഒർഡർ, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ഓൺലൈൻ എന്നിവയിലൂടെയും വരിസംഖ്യ അടക്കാം.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 
A/c No  570129882 11
SBI Puthenchanda Branch
IFSC No  SBlN 0070026

1 review for .യുക്തിരേഖ [ആയുഷ്‌ക്കാലം]

  1. Rated 5 out of 5

    KYS Web Desk

    Anil.ട

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *