ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞകല്ല് – ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഭവാന്തരങ്ങൾ

450.00

സി.രവിചന്ദ്രൻ
കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബുദ്ധനായിരുന്നു അർജുനന്റെ സാരഥിയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം തന്നെറദ്ദാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു.
ഗീതയെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധനും ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് ഗീതയും നിശബ്ദമെങ്കിലും ഗീതയുടെ ആശയപരിസരം ബൗദ്ധവിരുദ്ധമാണെന്ന് രവിചന്ദ്രൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞകല്ല് – ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഭവാന്തരങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *