നിരോധനങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്

80.00

ഷിജുഖാൻ
അസഹിഷ്ണുതയുടെ വിത്തുകൾ രാജ്യത്ത് മുളപൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന്റെ രചനകൾ മതനിരപേക്ഷ-ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത്താവുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ.ദേശീയത, വർഗീയത തുടങ്ങിയ സമകാലിക സംവാദ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ധൈഷണിക ഇടപെടൽ.എസ്.എഫ്.ഐ.മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഷിജുഖാന്റെ പുസ്തകം. ചരിത്രകാരൻ ഡോ.കെ.കെ.എൻ.കുറുപ്പിന്റെ അവതാരിക.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിരോധനങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *