അസ്പൃശ്യർ

90.00

ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കർ
അംബേദ്കറുടെ ‘അസ്പൃശ്യർ ‘ എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാളമൊഴിമാറ്റം. അസ്പൃശ്യരായി ഹിന്ദുത്വം മാറ്റി നിർത്തിയ കീഴാള/ ദലിത് ജനതയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനം നൽകിയ പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അസ്പൃശ്യർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *